CONVOQUEM L’ASSEMBLEA GENERAL DEL 2020

CONVOQUEM L’ASSEMBLEA GENERAL DEL 2020

Amb l’objectiu de presentar les xifres de l’any 2019, convoquem l’Assemblea General Ordinària del Centre, que tindrà lloc de forma virtual, el proper 12 de desembre a les 10h. en primera convocatòria (per facilitar marge de temps per les connexions informàtiques i donar suport a qui ho necessiti) i en segona convocatòria a les 10.30h. L’enllaç per participara l’assemblea estarà disponible el mateix dia 12 de desembre a la web del Centre i també us el farem arribar per correu electrònic el divendres anterior pel vespre.


ORDRE DEL DIA:

1.Benvinguda
2.Aprovació, si s’escau, de l’acta de l’Assemblea anterior.
3.Presentació i aprovació, si s’escau, de la memòria d’activitats de l’any 2019.
4.Presentació i aprovació, si s’escau, de l’estat de comptes de l’any 2019.
5.Presentació del programa de treball d’aquest any 2020
6.Presentació i aprovació, si s’escau, del pressupost d’aquest any 2020.
7.Presentació i aprovació si s’escau de la proposta de modificació d’estatuts
8.Presentació i aprovació si s’escau, del Reglament de Regim Intern del Centre.
9.Ratificació nous membres Junta Directiva
10.Informació dels eixos de treball pel proper 2021.
11. Precs i preguntes


Per aquelles persones que pugin tenir dificultat per connectar-se virtualment, el Centre habilitarà la sala Pica d’Estats per tal que s’hi pugui assistir presencialment. En aquest cas cal fer la reserva de plaça a secretaria@centredesarria.cat abans del dia 9de desembre.A partir del dia 3 de desembre podreu trobar a la secretaria i a la web els documents que es presenten per aprovació a l’Assemblea. Us esperem! La participació en l’assemblea és imprescindible per un bon funcionament del Centre. Les vostres opinions, suggeriments, comentaris, etc. ens ajudaran i faran que el Centre avanci. Aquest any no podrem fer la tradicional trobada final a la terrassa com en anys anteriors. Esperem que ben aviat puguem recuperar la normalitat en les nostres activitats i ens puguem tornar a veure amb tothom directament.