Es presenta la memòria del Consell de Ciutat al plenari municipal

Es presenta la memòria del Consell de Ciutat al plenari municipal

El passat divendres 29, la Montserrat Morera (presidenta del Consell d’Associacions de Barcelona) i la Beatriz Blanco (presidenta del Consell de Joventut de Barcelona), van presentar la memòria del Consell de Ciutat al plenari municipal.

Per més informació, podeu accedir a l’apartat web del Consell de Ciutat de l’Ajuntament de Barcelona (del minut 4′ al 45′).