OFERTEM DUES PLACES DE FEINA AL CENTRE DE SARRIÀ!

OFERTEM DUES PLACES DE FEINA AL CENTRE DE SARRIÀ!
  • Tècnic/a de suport a l’administració del Centre de Sarrià: donar suport a l’àrea d’administració i direcció de l’entitat, fent equip amb els responsables, voluntaris i personal tècnic de l’associació en diferents tasques que s’hi desenvolupen pel bon funcionament del Centre i el Teatre de Sarrià.
  • Tècnic/a de suport a la gestió de programes i comunicació del Centre de Sarrià: Integrar-se en l’estructura tècnica del Centre per donar suport en l’organització de les diferents activitats i programes, així com els esdeveniments puntuals, actuacions al teatre, vinculades a la gestió del Centre i del Teatre de Sarrià.
  • Ambues ofertes estan subjectes a les condicions i finançament de la convocatòria per a la concessió de subvencions de Joves beneficiaris del programa de Garantia juvenil a Catalunya.
  • Les persones interessades han d’enviar un correu electrònic amb el currículum i carta de motivació a  l’administració de l’Associació a l’adreça: gestio@centredesarria.cat. Data límit: divendres 18 de juny a les 18h.

Al Centre i Teatre de Sarrià ofertem dues places de feina, per a integrar-se a l’equip tècnic donant suport en les àries d’administració i comunicació i programes, per començar el dijous 1 de juliol, fins el dimarts 30 de novembre. Tanmateix, es tracta de dos contractes en pràctiques per 6 mesos a jornada complerta, de 37,5 hores setmanals, en horari pels matins de 8.30h a 15h. i un cap de setmana alternatiu per les tardes; i una retribució segons el que estableix el conveni del sector del lleure educatiu i sociocultural de Catalunya – 1.192,00  € bruts mensuals – (14 pagues).

A l’estar subjectes a les condicions i finançament de la convocatòria del programa de Garantia Juvenil, és imprescindible que les persones candidates tinguin més de 16 anys i menys de 30 anys en el moment de sol·licitar la inscripció en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil. També han d’estar inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO) al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.

Les persones interessades han d’enviar un correu electrònic amb el currículum i carta de motivació a  l’administració de l’Associació a l’adreça: gestio@centredesarria.cat. Data límit: divendres 18 de juny a les 18h.