Activa la ment

Home / Activa la ment

Activa la ment

A mesura que ens fem grans pot ser que la nostra capacitat per retenir la informació es vegi afectada. No obstant, no vol dir que ens hi haguem de resignar, ja que sempre és possible treballar per exercitar la nostra ment i mantenir-la en bona forma: aquest és l’objectiu principal del taller per gent gran Activa la ment.

Mitjançant activitats lúdiques, es busca que les persones beneficiàries d’aquest taller gaudeixin d’una bona estona en comunitat, mentre treballen per agilitzar els processos cerebrals que faciliten el record i la cognició, amb l’acompanyament d’una persona especialitzada.


Demana més informació