Sarrià Dansa

Home / Sarrià Dansa

Sarrià dansa es tracta d’una iniciativa que vol demostrar com la dansa és una art escènica a l’abast tant de nois com de noies. Vol trencar el tabú de que la dansa és més de noies que de nois. Es fan coreografies en què tot l’alumnat hi participa igualitàriament i tots i totes poden ballar qualsevol tipus de dansa i ritme. Donat que la participació és de grup/classe, la paritat i la participació igualitària de noies i nois està garantida.

Amb aquest projecte s’introdueix, es promou i es dóna a conèixer el llenguatge de la dansa clàssica i contemporània en horari lectiu als/les alumnes de 5è i 6è de primària i de 1r i 2n d’ESO d’instituts i escoles de Barcelona, a partir de les coreografies que professorat professional dissenya especialment per a l’ocasió. L’acord de col·laboració permet treballar conjuntament en un projecte d’educació i apoderament de nens i nenes i joves per mitjà de les arts escèniques i, en concret, de la dansa.

Un projecte que compta amb diferents fases d’actuació: sessions de formació amb el professorat, treball del professorat a la seva aula i estrena final interpretat per l’alumnat inscrit. Durant tot el curs escolar es treballa tant des de l’organització com des de l’escola. L’objectiu és crear un espectacle per als/les alumnes que, per les característiques globals pensades exclusivament per a ells/es, per la qualitat i per la implicació personal i col·lectiva en l’acte, es converteix en una vivència important i inoblidable per a tothom.


Objectius de la iniciativa

Apropar la dansa a l’alumnat dels centres educatius que vulguin participar. Crear coreografies compartides entre alumnat i professorat especialitzat professional. Treballar el ritme, i l’adequació del cos a diferents músiques. Treballar en grup i en equip. Establir un diàleg multidisciplinar entre la dansa, el teatre i la música per brindar una educació en les àrees cognitives, social-afectiva i psicomotriu, a fi de promoure una experiència artística als alumnes, que comporti una formació integral de la persona humana.

I més concretament:

– Apropar als alumnes de les diferents etapes educatives al món de la creació a través de la dansa, mitjançant la creació conjunta d’un espectacle de qualitat adaptat a la seva edat.

– Posar als alumnes en contacte directe amb els creadors i artistes per conèixer millor la disciplina de la dansa i tots els aspectes que l’han composat, tant artístics com professionals.

– Viure i experimentar en primera persona el treball de l’artista professional

– Aconseguir una visió diferent i més profunda enfront del fet artístic i el món de la creació


Representació final de la segona edició de Sarrià dansa 2020 /2021


Representació final de la primera edició de Sarrià dansa 2019