Qui som

Home / Qui som

La nostra activitat

Des del Centre treballem per fomentar una educació integral dirigida a les persones tant del barri, com de la ciutat, a través de la cultura i les arts escèniques.

L’Associació Centre Cultural Sant Vicenç de Sarrià és una entitat sense ànim de lucre, legalment constituïda a l’empara de la llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació. Es regeix d’acord amb el que estableix la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i el que disposen els seus estatuts. Està inscrita al Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya amb el núm 39304 – J/1.  L’àmbit d`actuació de l’associació és tot Catalunya. 

 

Amb el suport de

Ajuntament de Barcelona
Generalitat de Catalunya
Diputació de Barcelona

Formem part de

Taula d’Entitats de Sarrià
Federació d’Ateneus de Catalunya
Federació Catalana de Cineclubs