L’ALCALDESSA, ADA COLAU, CONVOCA LA PRIMERA REUNIÓ PER UN PACTE DE CIUTAT

L’ALCALDESSA, ADA COLAU, CONVOCA LA PRIMERA REUNIÓ PER  UN PACTE DE CIUTAT

Montserrat Morera, com a presidenta del Consell d’Associacions de Barcelona, ha estat convidada en aquesta primera reunió presidida per l’alcaldessa, per promoure la recuperació i reimpulsar de nou la ciutat a partir d’un gran acord, un Pacte per Barcelona. L’objectiu és sumar energies i avançar plegats en aquest procés a partir de les propostes i de la corresponsabilitat dels principals agents socials, econòmics, i cívics de la ciutat. La reunió es va celebrar telemàticament el passat 28 d’abril d’aquest 2020.

En aquesta primera reunió van participar més de 50 de persones d’associacions i federacions representatives de la ciutat: del món econòmic, educatiu, esportiu, científic, de diferents estaments professionals, entitats relacionades amb la mobilitat , consells municipals, entitats culturals, federacions i associacions d’àmbit social, entitats sense ànim de lucre, a més dels tinents d’alcaldia i presidentes o presidents dels grups polítics municipals.

La reunió telemàtica va tenir una durada de 3 hores. Cada representant tenia 2 minuts per exposar la situació del seu àmbit i necessitats i possibles solucions.

Montserrat Morera va fer en primer lloc un reconeixement a les xarxes de solidaritat, nascudes des del voluntariat i les entitats de base i de proximitat, i l’acord del CAB (Consell d’Associacions de Barcelona) amb la FCVS (Federació Catalana de Voluntariat Social) i la cooperativa ARÇ, juntament amb la regidoria de Drets de la Ciutadania, a fi de disposar d’un protocol que asseguri la seva tasca voluntària.

Pel que fa a les federacions i entitats sense ànim de lucre, Montserrat Morera va fer en primer lloc un reconeixement a les xarxes de solidaritat, nascudes des del voluntariat i les entitats de base i de proximitat, i l’acord del CAB (Consell d’Associacions de Barcelona) amb la FCVS (Federació Catalana de Voluntariat Social) i la cooperativa ARÇ, juntament amb la regidoria de Drets de la Ciutadania, a fi de disposar d’un protocol que asseguri la seva tasca voluntària.

Igualment va presentar la problemàtica de entitats i associacions sense ànim de lucre a nivell estructural, de manteniment dels edificis i de les persones contractades. Així com va destacar la importància del teixit associatiu i la importància dels projectes socials i culturals de proximitat tot reclamant un Pla de Xoc Social des d’aquesta proximitat.

La part més important de la intervenció va ser la presentació del document elaborat pel CAB Propostes post CODVID-19, que s’ha fet arribar al Consell de Ciutat, de quatre propostes que fan presents les vulnerabilitats i els potencials que se’n deriven:

  • Creació d’un espai transversal que permeti desenvolupar accions concretes, entre d’altres un Pla d’ Emergència Social a Barcelona com a ciutat i que vetlli perquès els drets bàsics de les persones estiguin garantits.
  • Fer un homenatge ciutadà a totes les persones mortes durant el període de confinament de la Covid-19.
  • Fer un reconeixement explícit com a ciutat a les persones que ens ajuden a sostenir aquests moments (treballadors i treballadores, persones voluntàries).
  • Suport explícit al teixit associatiu que ens ajuda a sostenir aquesta situació.

L’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va cloure la reunió agraint el to constructiu, l’acord i la unanimitat de totes les entitats participants, remarcant que “calen plans de xoc en tots els àmbits, des del comerç, les pimes o les persones autònomes, l’àmbit de la salut, social i especialment per als col·lectius més vulnerables, o també per al sector cultural i esportiu, i ja tenim en marxa algunes mesures de xoc, però també alhora cal una reflexió de grans decisions estratègiques de com utilitzem la intel·ligència col·lectiva de la nostra ciutat per trobar solucions innovadores i anar cap a una nova normalitat”.

La mesa del Pacte per Barcelona es marca com a objectiu formalitzar un acord definitiu al juliol d‘enguany, amb mesures i actuacions que es desenvolupin en un horitzó de 18 mesos, fins al desembre de 2021. Es crearan 4 grups de treball sectorial i especialitzat, com a espais per analitzar l’afectació de la crisi sobre sectors concrets, i elaborar i elevar propostes a la taula del pacte, en els àmbits de l’Economia; el Model urbà; Social; i l’àmbit de Cultura-Internacional-Esportiu.