LA JUNTA DEL CENTRE PREPARA EL DESCONFINAMENT DEL CENTRE I TEATRE DE SARRIÀ

LA JUNTA DEL CENTRE PREPARA EL DESCONFINAMENT DEL CENTRE I TEATRE DE SARRIÀ

Aquest passat dilluns dia 4 de maig va tenir lloc una nova reunió telemàtica de la Junta del Centre per analitzar el procés de desconfinament aprovat pel Govern de l’Estat i analitzar les possibilitats d’obertura del Centre i retorn a les activitats ordinàries. Al llarg del mes de maig és produirà la reincorporació progressiva, amb horaris reduïts, del personal tècnic per anar preparant el reinici d’alguna activitat restringida als socis i a les diferents seccions.

Tenint en compte les previsions del desconfinament no preveiem l’obertura del Centre fins el mes de juny, en data a determinar en funció dels criteris del Departament de Salut, sense activitats obertes al públic  general i  complint les mesures sanitàries, prioritzant  la neteja i la salut de les persones. L’única activitat prevista és l’organització del Casal d’Estiu d’Arts Escèniques, on ja s’ha obert el calendari d’inscripcions i està prevista la seva realització d’acord amb la normativa del Departament de Salut publicada aquesta setmana.

Davant del complicat moment que estem vivim per la pandèmia del COVID’19, la Junta demana el màxim suport de tots els socis i està preparant una campanya extraordinària de finançament

Les seccions i grups reiniciaran la seva activitat completa probablement en el mes  setembre, seguint un calendari estricte d’ocupació dels espais i la seva neteja. Al llarg del mes de maig continuarem fent difusió de les activitats per internet.

Al mateix temps continuem preparant les activitats de la propera  tardor on serà possible, com a mínim, l’obertura del teatre al 50%de la seva capacitat. Davant del complicat moment que estem vivim per la pandèmia del COVID’19, la Junta demana el màxim suport de tots els socis i està preparant una campanya extraordinària de finançament. Al llarg del mes de maig continuarem concretant els detalls dels des confinament i la Junta anirà aprovant el pla concret d’actuació de cada  secció o grup pel reinici de les activitats al Centre i al Teatre un cop disposem de més detalls de les instruccions del Departament de Salut.