Casal d’Estiu d’Arts Escèniques

Home / Casal d’Estiu d’Arts Escèniques

El Casal Infantil d’Arts Escèniques del Teatre de Sarrià es tracta d’una iniciativa cultural i de consciència social enfocada als nens i nenes de 5 a 12 anys. Un casal formatiu que aquest any 2021 treballarà la diversitat cultural com a centre d’interès. Comprendrem i reconeixerem els valors de la diversitat i el pluralisme com a elements de respecte que ajuden a viure la realitat existent a l’entorn més immediat dels infants.


Del 28 de juny al 30 de juliol
Del 6 al 10 de setembre

Horaris:
de 9:00h a 17:00h

Preus
165,00€ (preu general) / 145.00€ (preu reduït*)

*persones associades al Centre i inscripció del segon germà/na

10€ setmana permanència de 8:30h a 9h del matí

20€ setmana deixar els nens de 8h a 9h al matíUn Casal Temàtic

Com cada any, cada setmana treballarem, gràcies a un equip de persones pedagogues, artistes i monitores de lleure, un tema concret dins d’un projecte general, on els més petits i petites tindran l’oportunitat d’elaborar per ells mateixos el guió, l’escenografia i la posada en escena d’una obra teatral que es representarà setmanalment al nostre centenari Teatre de Sarrià.
El Casal d’Estiu s’estructura en petites càpsules setmanals, alhora que establim una continuïtat transversal, en què la temàtica funciona tant pels nens i nenes que s’apunten per setmanes, com per aquells que prefereixin gaudir del Casal sencer.

Altres activitats

Anirem a la piscina, farem sortides pel barri i elaborarem el vestuari i els decorats de totes les obres setmanals. A més a més, tindrem tot el Centre de Sarrià en exclusiva per nosaltres. Si encara no coneixes l’Escola Infantil del Teatre de Sarrià, no t’ho perdis, entraràs a formar part d’un món on a més a més de fer teatre i hi trobaràs amics per tota la vida.
Un casal ple de sorpreses i diversió, al servei de la pedagogia!


Inscriu-te

A continuació, fes-nos arribar a la secretaria del centre (ja sigui per correu electrònic a: secretaria@centredesarria.cat) la següent documentació:
– Resguard de l’ingrés bancari al número de compte de La Caixa, indicant, en MAJÚSCULES, el nom de l’ alumne/a participant i el concepte “Casal d’estiu”.
ASSOCIACIÓ CENTRE CULTURAL SANT VICENÇ DE SARRIÀ:
ES39 2100 0808 1402 0075 0244
– Fotocòpia del DNI de l’infant o llibre de família
– Fotocòpia de la targeta sanitària de l’infant (CatSalut, etc)
– Fotocòpia del llibre de vacunacions o certificat mèdic similar de l’infant
ATENCIÓ: Mitjançant l’enviament d’aquest formulari, autoritzo com a pare/mare o tutor/a a participar el nen/a inscrit al casal d’estiu “Un estiu al Teatre”. Així mateix, declaro que el nen/nena inscrit no pateix cap malaltia que li impedeixi participar en l’activitat esmentada. Faig extensiva aquesta autorització a les decisions mèdica-quirúrgiques que calgui adoptar en cas d’extrema urgència, sota la direcció facultativa pertinent, si ha estat impossible la meva localització.