Casal d’Estiu d’Arts Escèniques

Home / Casal d’Estiu d’Arts Escèniques
El Casal Infantil d’Arts Escèniques del Teatre de Sarrià es tracta d’una iniciativa cultural i de consciència social enfocada als nens i nenes de 5 a 12 anys. Un casal formatiu que aquest any 2020 treballarà la diversitat cultural com a centre d’interès. Comprendrem i reconeixerem els valors de la diversitat i el pluralisme com a elements de respecte que ajuden a viure la realitat existent a l’entorn més immediat dels infants.


LA VOLTA AL MÓN EN UN ESTIU

Com cada any, cada setmana treballarem, gràcies a un equip de persones pedagogues, artistes i monitores de lleure, un tema concret dins d’un projecte general, on els més petits i petites tindran l’oportunitat d’elaborar per ells mateixos el guió, l’escenografia i la posada en escena d’una obra teatral que es representarà setmanalment al nostre centenari Teatre de Sarrià.
El Casal d’Estiu s’estructura en petites càpsules setmanals, alhora que establim una continuïtat transversal, en què la temàtica funciona tant pels nens i nenes que s’apunten per setmanes, com per aquells que prefereixin gaudir del Casal sencer. En aquest sentit, totes les activitats que es desenvoluparan durant les 8 setmanes del casal giraran entorn a la VOLTA AL MÓN EN UN ESTIU.
Amb aquest viatge arreu del món, els nens i nenes coneixeran jocs, cançons, danses, costums i formes de vestir d’altres cultures. Aquests coneixements serviran de pretext per construir les obres de teatre que en la seva majoria contindran a més a més de la interpretació dels infants, una part musical.

PARADES DEL VIATGE

Setmana 1 / del 29 de juny al 3 de juliol
CASA NOSTRA ÉS EL MÓN
Setmana 2 / del 6 al 10 de juliol
AMÈRICA DEL NORD
Setmana 3 / del 13 al 17 de juliol
AMÈRICA DEL SUD
Setmana 4 / del 20 al 24 de juliol
EUROPA
Setmana 5 / del 27 al 31 de juliol
ÀSIA (XINA)
Setmana 6 / del 31 d’agost al 4 de setembre
ÀFRICA
Setmana 7 / del 7 al 10 de setembre
OCEANIA


ALTRES ACTIVITATS

Anirem a la piscina, farem sortides pel barri i elaborarem el vestuari i els decorats de totes les obres setmanals. A més a més, tindrem tot el Centre de Sarrià en exclusiva per nosaltres. Si encara no coneixes l’Escola Infantil del Teatre de Sarrià, no t’ho perdis, entraràs a formar part d’un món on a més a més de fer teatre i hi trobaràs amics per tota la vida.
Un casal ple de sorpreses i diversió, al servei de la pedagogia!


Descarrega la presentació completa del Casal d’Estiu d’Arts Escèniques 2020

Si estàs interessat en inscriure’t, emplena el següent formulari.
CADA INFANT HA DE SER INSCRIT DE MANERA INDIVIDUAL. NO S’ACCEPTEN INSCRIPCIONS DOBLES EN EL FORMULARI.
A continuació, fes-nos arribar a la secretaria del centre (ja sigui per correu electrònic a: secretaria@centredesarria.cat) la següent documentació:
– Resguard de l’ingrés bancari al número de compte de La Caixa, indicant, en MAJÚSCULES, el nom de l’ alumne/a participant i el concepte “Casal d’estiu”.
ASSOCIACIÓ CENTRE CULTURAL SANT VICENÇ DE SARRIÀ:
ES39 2100 0808 1402 0075 0244
– Fotocòpia del DNI de l’infant o llibre de família
– Fotocòpia de la targeta sanitària de l’infant (CatSalut, etc)
– Fotocòpia del llibre de vacunacions o certificat mèdic similar de l’infant
ATENCIÓ:
Mitjançant l’enviament d’aquest formulari, autoritzo com a pare/mare o tutor/a a participar el nen/a inscrit al casal d’estiu “Un estiu al Teatre”. Així mateix, declaro que el nen/nena inscrit no pateix cap malaltia que li impedeixi participar en l’activitat esmentada. Faig extensiva aquesta autorització a les decisions mèdica-quirúrgiques que calgui adoptar en cas d’extrema urgència, sota la direcció facultativa pertinent, si ha estat impossible la meva localització.