Home / CATEQUESI

CATEQUESI

La parròquia de Sarrià ofereix al Centre Cultural de Sarrià un servei de Catequesi d’Infants per col·laborar amb els pares en la iniciació i la formació cristiana dels seus fills. El servei de Catequesi s’organitza de la següent manera:  

1r any:

Curs d’iniciació. Primeres oracions. Coneixement de la persona de Jesús i del seu missatge. Iniciació al Sagrament de la Penitència. 

2n any 

Aprofundiment en el coneixement de l’Evangeli, la pregària i la vivència cristiana. Iniciació al Sagrament de la Comunió o Eucaristia. 

Un dijous al mes se celebra la reunió catequètica pels pares i mares. Cada dissabte a les 19.15h s’oficia la missa familiar amb atenció amb infants i un cop al mes es fa amb atenció amb els nens de la catequesi.