La Junta informa

La Junta Directiva, escollida per l’assemblea general, regeix, administra i representa l’associació. Actualment en formen part 14 persones.

CONVOQUEM L’ASSEMBLEA GENERAL DEL 2020

CONVOQUEM L’ASSEMBLEA GENERAL DEL 2020

Amb l'objectiu de presentar les xifres de l'any 2019, convoquem l’Assemblea General Ordinària del Centre, que tindrà lloc de forma virtual, el proper 12 de desembre.

Llegir més